Bản tin tuần

Bản tin tuần số 17 - 05.09.2017

Bản tin tuần số 17 - 05.09.2017

Cập nhật : 06/10/2017 12:00 AM
CFC tổ chức sinh nhật lần thứ 9, kết hợp kỳ nghỉ tại Đà Nẵng.
Bản tin tuần số 16 - 30.08.2017

Bản tin tuần số 16 - 30.08.2017

Cập nhật : 31/08/2017 12:00 AM
CFC tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III
Bản tin tuần số 15 - 27.7.2017

Bản tin tuần số 15 - 27.7.2017

Cập nhật : 27/07/2017 12:00 AM
CFC triển khai chương trình We Kaizen quý 3/2017 – NO MISTAKE
Bản tin tuần số 14 - 29.06.2017

Bản tin tuần số 14 - 29.06.2017

Cập nhật : 30/06/2017 12:00 AM
Thông qua cuộc thi, CBNV CFC thể hiện tình yêu thể thao, qua đó, gắn kết toàn thể CBNV CFC, cũng như quảng bá hình ảnh và con người CFC ra bên ngoài.
Bản tin tuần số 13 - 20.06.2017

Bản tin tuần số 13 - 20.06.2017

Cập nhật : 20/06/2017 12:00 AM
Văn phòng mới khang trang tạo thêm động lực cho CBNV thực hiện công việc và là tiền đề cho sự phát triển của CFC với các hoạt động kinh doanh mới.
Bản tin tuần số 12 - 22.05.2017

Bản tin tuần số 12 - 22.05.2017

Cập nhật : 22/05/2017 12:00 AM
Chương trình We Kaizen được CFC triển khai theo từng quý trong năm 2017 và chủ đề trong quý 2/2017 về Tiết kiệm
Bản tin tuần số 11 - 10.05.2017

Bản tin tuần số 11 - 10.05.2017

Cập nhật : 10/05/2017 12:00 AM
Mục tiêu tháng 05 trở nên rất thách thức với số dư bình quân đạt 593,427 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 2,054 tỷ đồng, tăng hơn tháng 04/2017 là 1,362 tỷ đồng.
Bản tin tuần số 10 - 28.04.2017

Bản tin tuần số 10 - 28.04.2017

Cập nhật : 28/04/2017 12:00 AM
Về định hướng chung năm 2017: Cơ cấu lại mô hình tổ chức theo định hướng triển khai mới Mảng Tín dụng tiêu dùng, hình thành nền tảng phát triển theo hướng hiện đại, bền…
Bản tin tuần số 09 - 12.04.2017

Bản tin tuần số 09 - 12.04.2017

Cập nhật : 27/04/2017 12:00 AM
Ngày 10/04/2017, Chi bộ Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2016 cho đồng chí Lê Mạnh Thường – Trưởng phòng Nguồn…
Bản tin tuần số 08 - 28.03.2017

Bản tin tuần số 08 - 28.03.2017

Cập nhật : 28/03/2017 12:00 AM
Việc tổ chức khóa đào tạo giúp CBNV CFC cập nhật những điểm mới tác động đến giao dịch bảo đảm và cho vay; Nhận diện rủi ro pháp lý mới và cách thức ứng…
Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG