Bản tin tuần

Bản tin tuần số 30 - 06.09.2016

Bản tin tuần số 30 - 06.09.2016

Cập nhật : 06/09/2016 12:00 AM
Cuộc sống như những dòng chảy muôn màu và CFC đang thực hiện các sứ mệnh kết nối dòng chảy tài chính của các khách hàng để đảm bảo chúng luôn hài hòa, liên tục.
Bản tin tuần số 29 - 29.08.2016

Bản tin tuần số 29 - 29.08.2016

Cập nhật : 29/08/2016 12:00 AM
CFC chính thức bàn giao điểm trường Suối Hồ 2. “ Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương” của Sara Imas
Bản tin tuần số 28 - 15.08.2016

Bản tin tuần số 28 - 15.08.2016

Cập nhật : 16/08/2016 12:00 AM
Triển khai Chương trình “ CFC - Chung tay chia sẻ yêu thương”. Nhà giả kim - Paulo Coelho
Bản tin tuần số 27 - 08.08.2016

Bản tin tuần số 27 - 08.08.2016

Cập nhật : 08/08/2016 12:00 AM
Lợi nhuận trước thuế của Công ty nếu loại trừ phần chênh lệch kỳ hạn thanh toán của phòng Nguồn vốn thì đạt 5,6 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch.
Bản tin tuần số 26 - 26.07.2016

Bản tin tuần số 26 - 26.07.2016

Cập nhật : 26/07/2016 12:00 AM
Tổng kết 6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận trước thuế CFC đạt 20,2 tỷ đồng đạt 102% so với kế hoạch 19,8 tỷ đồng.
Bản tin tuần số 25 - 11.07.2016

Bản tin tuần số 25 - 11.07.2016

Cập nhật : 11/07/2016 12:00 AM
Lợi nhuận tháng 06/2016 của CFC đạt 2,36 tỷ đồng, lũy kế quý 2 đạt 11,13 tỷ đồng đạt 101% so với kế hoạch, lũy kế 6 tháng đạt 20,2 tỷ đồng, đạt 102% so…
Bản tin tuần số 24 - 04.07.2016

Bản tin tuần số 24 - 04.07.2016

Cập nhật : 04/07/2016 12:00 AM
CFC tiếp tục vượt đích 1.000 tỷ đồng huy động vốn thị trường 1 trong quý II/2016. Ngày xưa có một con bò - Camilo Cruz
Bản tin tuần số 23 - 27.06.2016

Bản tin tuần số 23 - 27.06.2016

Cập nhật : 27/06/2016 12:00 AM
Lũy kế cả quý 2/2016, phòng Nguồn vốn đã phát triển 03 khách hàng/mục tiêu 01 khách hàng. Đây là kết quả xứng đáng cho những cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi của…
Bản tin tuần số 22 - 20.06.2016

Bản tin tuần số 22 - 20.06.2016

Cập nhật : 20/06/2016 12:00 AM
Tiếp tục thêm 01 khách hàng sử dụng sản phẩm ngoại tệ. Không bao giờ là thất bại – Tất cả là thử thách
Bản tin tuần số 21 - 13.06.2016

Bản tin tuần số 21 - 13.06.2016

Cập nhật : 13/06/2016 12:00 AM
Tại cuộc họp giao ban, mục tiêu lợi nhuận trước thuế phấn đấu trong tháng 06/2016 là 4,495 tỷ đồng; lũy kế quý II đạt 11,28 tỷ đồng tương ứng đạt 102,2% kế hoạch.
Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG