Sang năm 2013, nhận thức được những khó khăn mà công ty đang gặp phải, hoạt động kinh doanh của công ty tất yếu phải đổi mới để CFC “cứu lấy chính mình” trước sức ép từ thị trường. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Nguyên Quỳnh – Trưởng phòng Kinh doanh của CFC để làm rõ hơn nữa những mục tiêu năm 2013 của công ty.

PV: Xin anh cho biết định hướng kinh doanh của phòng trong năm 2013, đâu là mục tiêu được ưu tiên trong năm tới?

Ông Quỳnh: Qua triển vọng môi trường vĩ mô, phòng Kinh doanh cho rằng năm 2013 vẫn tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam để vượt qua khủng hoảng. Ngành xi măng nói chung cũng như Vicem nói riêng đang phải đối mặt với tình trạng cung đang không ngừng tăng lên trong khi cầu chưa có dấu hiệu cải thiện. Tình trạng này càng dẫn tới mức độ cạnh tranh giữa các nhà máy và các địa bàn ngày càng gay gắt. Trước nhận định này, chúng tôi chủ động phải định hướng lại nhóm khách hàng năm 2013 thông qua việc bám sát vào chuỗi giá trị của nhà máy xi măng từ Nhà cung cấp đến Nhà máy và Nhà phân phối.

Trên cơ sở xác định nhóm khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng, CFC sẽ ưu tiến cải tiến các sản phẩm cũ và đưa ra sản phẩm mới tới khách hàng trên quan điểm “Nhanh chóng – Tin cậy”. Các sản phẩm mới sẽ hướng tới mục tiêu nâng cao các giá trị cho chuỗi khách hàng liên kết của các doanh nghiệp thành viên. Đây cũng là cơ sở để CFC có thể tiếp cận và mở rộng khai thác nhóm các khách hàng này.

Một mục tiêu nữa chúng tôi cũng rất quan tâm đó là việc nâng cao tỷ trọng huy động vốn từ khách hàng thông qua các sản phẩm như quản lý dòng tiền, uỷ thác quản lý vốn, tư vấn mua bán ngoại tệ. Các sản phẩm trên được thực hiện kết hợp giữa Vicem và các đơn vị thành viên, thông qua đó CFC cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ Vicem đánh giá rõ ràng hơn về tình hình tài chính của Vicem và các doanh nghiệp thành viên.

PV: Với định hướng trở thành công cụ đắc lực tài chính của Vicem, CFC sẽ thể hiện vai trò của mình thông qua những hoạt động nào trong mảng kinh doanh để hỗ trợ Vicem nói chung và các doanh nghiệp thành viên nói riêng?

Ông Quỳnh: Như đã nói ở trên, chúng tôi ngay từ đầu đã xác định vai trò là định chế tài chính của ngành, có chức năng đứng ra điều hòa dòng vốn, tư vấn hoạt động tài chính để cơ cấu lại hoạt động cho Vicem, CFC sẽ tăng cường việc tư vấn, đào tạo, áp dụng CNTT vào các giải pháp tài chính để mang lại giá trị cho Vicem và các đơn vị thành viên của tổng công ty. Hiện tại, chúng tôi đang từng bước cùng với Vicem định hình lại hoạt động của Tổng công ty trên khía cạnh tăng cường quản lý tài chính nhằm tối ưu, giảm rủi ro cho dòng vốn luân chuyển hàng năm.

Trong năm 2013, để khẳng định vai trò của mình với Vicem, CFC sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng công ty để xây dựng hệ thống dự báo và cân đối dòng tiền trong hoạt động của Vicem và các đơn vị thành viên. Đi kèm theo đó, CFC sẽ phối hợp với các nhà máy xây dựng và thiết lập hệ thống quản lý dòng tiền, giúp các đơn vị chủ động, linh hoạt hơn trong việc cân đối ngân sách tài chính. Ngoài ra, chúng tôi dự kiến đề xuất hợp tác với Trung tâm tiêu thụ tại các đơn vị thành viên để triển khai phần mềm quản trị bán hàng (POS), giúp các đơn vị quản lý tốt doanh thu và Vicem cũng nắm bắt được thực tế dòng tiền tại các doanh nghiệp.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG