KH Nhà cung cấp

CFC luôn tin tưởng rằng cùng với hệ thống Nhà phân phối, hệ thống Nhà cung cấp cũng đóng vai trò quan trọng trong sự thành công và tăng cường sức mạnh cho Hệ thống các Nhà máy Xi măng của Vicem. Với sứ mệnh là cầu nối giữa Vicem với các đối tác trong hệ thống cung ứng-phân phối nhằm tăng hiệu quả kinh doanh và quản lý tài chính cho các công ty hoạt động Ngành xi măng, CFC tập trung triển khai các chương trình phát triển hệ thống khách hàng Nhà cung cấp từ tháng 6/2014. Sau hơn 6 tháng triển khai, tính đến 31/12/2014, CFC đã tiếp xúc và làm việc với hơn 30 Nhà cung cấp của 3 Nhà máy (Bút Sơn, Bỉm Sơn, Hải Phòng) trong  8 nhà máy. Bước đầu đã ký kết hợp đồng và cung cấp dịch vụ cho 11 Nhà cung cấp của 3 Nhà máy với dư nợ đạt gần 50 tỷ đồng.

Với lợi thế về việc thấu hiểu sâu sát các hoạt động kinh doanh của hệ thống khách hàng Nhà cung cấp trong ngành xi măng đặc biệt là các đối tác cung ứng cho Vicem, CFC đã thiết kế các sản phẩm tài chính dành riêng cho Khối nhà cung cấp của CFC. Trong đó, chính sách đang được áp dụng là thông qua CFC, hệ thống nhà cung cấp có thể sử dụng ngay chính khoản công nợ với các Nhà máy xi măng của Vicem để đảm bảo cho các khoản vay tín dụng với tỷ lệ cho vay trên tài sản này lên tới 70%. Qua đó, các Nhà cung cấp có thể sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh, giảm độ trễ về thời gian chờ thanh toán từ các Nhà máy xi măng, từ đó có thể cung cấp tốt hơn và nhiều hơn cho Nhà máy.  Bên cạnh đó, việc sử dụng hệ thống thanh toán và quản lý dòng tiền tại CFC, các Nhà cung cấp cũng đang được tham gia vào mô hình quản lý dòng tiền tập trung của Vicem trong tương lai.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG