KH Nhà phân phối

Bắt đầu từ đầu năm 2012, CFC tiếp cận khai thác hệ thống khách hàng theo chuỗi giá trị, trong đó, khởi đầu từ Nhóm khách hàng nhà phân phối cấp 1 của các Nhà máy xi măng. Đến nay, CFC đã phát triển được 33 nhà phân phối thuộc 6 nhà máy xi măng (Bỉm Sơn, Bút Sơn, Tam Điệp, Hải Vân, Hoàng Thạch, Hải Phòng). Trong đó,  100% Nhà phân phối sử dụng sản phẩm quản lý dòng tiền của CFC, 45% Nhà Phân phối sử dụng sản phẩm Bảo lãnh, 55% nhà phân phối sử dụng sản phẩm cho vay vốn của CFC, và 27% nhà phân phối sử dụng cả Bảo lãnh và Cho vay.

Với lợi thế là một công ty tài chính thuộc Vicem hoạt động chuyên biệt trong ngành vật liệu xây dựng nên các giải pháp tài chính được CFC thiết kế để đảm bảo phù hợp với hoạt động đặc thù cho các Nhà phân phối, cũng như luôn linh hoạt và đảm bảo tính cạnh tranh so các tổ chức tài chính khác. Hiện tại, CFC đang tập trung vào 3 sản phẩm chính cho Nhà phân phối là sản phẩm Quản lý dòng tiền, sản phẩm cho vay vốn, sản phẩm bảo lãnh. Ngoài việc đem lại các lợi ích kinh tế cho khách hàng Nhà phân phối, CFC đồng thời cũng giúp quản lý dòng tiền tập trung của các Nhà máy và hỗ trợ cho hoạt động tiêu thụ xi măng tốt hơn.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG