KH Vicem & Các Nhà máy

Sau 6 năm thành lập, các hoạt động của CFC đã ngày càng đi sâu rộng trong Vicem, gắn kết chặt chẽ hơn vào chuỗi giá trị Vicem và đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu Vicem được Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 26/06/2013 và đề án cổ phần hóa, CFC sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ tài chính về điều hòa vốn, cân đối vốn, tích tụ vốn, điều hòa vốn hiệu quả trong toàn bộ Vicem.

Mặt khác, không chỉ mang lại hiệu quả tài chính trong Vicem mà còn triển khai mở rộng các sản phẩm & dịch vụ của CFC đến 17 đơn vị thành viên của Vicem. Với các lợi thế về am hiểu kinh tế vi mô, thị trường tài chính cũng như am hiểu ngành Xi măng, đặc biệt là các nhà máy Xi măng, CFC đã đem lại các lợi ích kinh tế lớn khi cung cấp các sản phẩm & dịch vụ như miễn phí chuyền tiền, tiết kiệm hàng tỷ đồng khi giao dịch ngoại tệ với CFC, giữ trạng thái ngoại tệ cho Vicem khi Ngân hàng không thực hiện, miễn phí 100% phí ngân hàng khi CFC tư vấn dịch vụ thanh toán quốc tế,…Ngoài ra, CFC cũng tham gia vào các dự án tư vấn tài chính như Tư vấn rà soát dòng tiềnTổng Vicem & 8 Nhà máy (năm 2012), Tái cấu trúc & Thu xếp vốn cho Trạm nghiền Quảng trị (năm 2010), Dự án Bình Phước (năm 2009,…

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG