Ngày 10-11/3/2016, CFC đã làm việc và thống nhất với xí nghiệp tiêu thụ của Xi măng Hà Tiên 1 về việc hỗ trợ mở rộng trị trường và tiếp xúc với các khách hàng là nhà phân phối của Xi măng Hà Tiên 1 như: Nhà phân phối Nam Dũng, Đức Toàn, Xuân Hiệp,…

Ngoài ra, CFC cũng làm việc và thống nhất với Doanh nghiệp Tư nhân Tân Xuân Anh về việc chuyển thêm dòng tiền thị trường 1 của Xi măng Hà Tiên 1 về CFC và tăng bảo lãnh thanh toán trong thời gian tới.

Nếu thành công, CFC sẽ quay lại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh với tiềm năng lớn của Xi măng Hà Tiên 1 và hệ thống nhà phân phối.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG