Sau hơn 2 năm triển khai hệ thống phát triển Nhà phân phối (NPP) của 8 nhà máy Xi măng thuộc Vicem, CFC đã thu được các kết quả tích cực như sau:

  • Đã triển khai được hệ thống NPP cho 6 nhà máy trong tổng số 8 nhà máy. Tổng số phát triển được 24 NPP của 6 Nhà máy.
  • 100% NPP sử dụng sản phẩm bảo lãnh, số dư đến 31/08/2014 đạt 201,55 tỷ đồng và phí bảo lãnh  đạt 1,877 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2014.
  • Gần 50% NPP sử dụng sản phẩm cho vay, số dư đến 31/08/2014 đạt 142,02 tỷ đồng.

Mặt khác, việc phát triển hệ thống NPP sẽ giúp dòng tiền của nhà máy và các NPP ổn định về CFC, tiền đề cho việc phát triển mô hình quản lý dòng tiền tập trung của Vicem trong tương lai. Theo dự báo của Phòng Kinh doanh, việc phát triển hệ thống NPP có thể lên tới 64 khách hàng trong tương lai.

Trong tuần từ 08/09 đến 12/09/2014, Phòng Kinh doanh đã hoàn thiện việc chăm sóc khách hàng NPP đang có quan hệ với CFC kết hợp với tiếp xúc các NPP mới, qua đó đánh giá lại những lợi ích đạt được, nhu cầu tăng thêm, thị phần NPP mà CFC đang quan hệ so với các ngân hàng khác, khả năng khai thác các khách hàng mới, những lý do mà CFC chưa thể tiếp cận với các khách hàng mới, v.v từ đấy có cái nhìn tổng quan hơn về nhóm NPP của các nhà máy và đưa ra các chính sách đối với nhóm khách hàng này cho phù hợp.

Song song với kế hoạch đó, Ngày 08/09/2014, Phòng Kinh doanh cũng đã họp và thống nhất để thiết kế ra bảng survey khách hàng đối với Nhóm khách hàng: Nhà máy, NCC, NPP. Với mong muốn sau khi đi survey, CFC có thể đánh giá lại mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ, chất lượng đội ngũ chăm sóc khách hàng của CFC. Qua đó, sẽ có những sự điều chỉnh phù hợp hơn và chuyên nghiệp hơn.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG