a/ Đặc tính:
Cung cấp dịch vụ bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Doanh nghiệp với Đối tác, gồm: Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước; Bảo lãnh Bảo đảm chất lượng sản phẩm; Bảo lãnh thanh toán; Bảo lãnh đối ứng; và các loại bảo lãnh theo yêu cầu khách hàng.
b/ Lợi ích:
- Chính sách tài sản linh hoạt.
- Phí bảo lãnh cạnh tranh, tối ưu chi phí khách hàng (tối đa 1.5%/năm).

- Doanh nghiệp cung cấp hồ sơ tài chính, pháp lý, tài sản theo danh mục hồ sơ của CFC.
- Phê duyệt tín dụng sau 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
- Thực hiện ký hợp đồng hạn mức tín dụng, giải ngân theo nhu cầu.
- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn (CFC có áp dụng giao dịch qua fax với chứng từ hồ sơ giao dịch, rút ngắn thời gian giao dịch.)

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG