a/ Đặc tính:
- Cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện cho các nghĩa vụ thanh toán xi măng của các nhà máy xi măng thuộc Vicem
- Đảm bảo, uy tín và được các nhà máy tin tưởng, ưu tiên nhận thư bảo lãnh của CFC.
b/ Lợi ích:
- Phí Bảo lãnh linh hoạt, tối đa 1,5%/năm.
- Kỳ thanh toán linh hoạt.
- Được hưởng các chính sách sản phẩm nhà Phân phối, Đại lý.

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ cấp Bảo lãnh theo danh mục quy định CFC.
- CFC ra thông báo phê duyệt trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- CFC phát hành thư Bảo lãnh và chuyển cho nhà máy.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG