a/ Đặc tính: 
Là hoạt động cấp tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Trong đó Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thỏa thuận. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính.
b/ Lợi ích: 
- Giúp các doanh nghiệp thiếu vốn có thể lựa chọn giải pháp thuê tài chính, thay vì mua thiết bị. 
- Thủ tục đơn giản và yêu cầu về tín dụng thấp; Không cần bảo lãnh, thế chấp.
- Cân đối và cải thiện dòng tiền cũng như khả năng chi trả.
- Ổn định các nguồn phải thanh toán và tạo điều kiện cho việc thu xếp vốn với các khoản thanh toán cố định.
- Không cần tài sản đảm bảo.
- Lãi suất cạnh tranh.
- Miễn phí tư vấn tài chính, hỗ trợ xây dựng dòng tiền, ngân sách; phương án kinh doanh.

- Doanh nghiệp gửi đề xuất cho thuê tài chính cũng như những hồ sơ cần thiết theo danh mục quy định CFC.
- CFC ra thông báo phê duyệt trong vòng 5-10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Hỗ trợ khách hàng trong đàm phán hợp đồng mua bán đảm bảo bàn giao tài sản cho thuê tài chính đúng với yêu cầu của Khách hàng.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG