a/ Đặc tính:
Cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn đầu tư tài sản cố định.
- Cho vay ngắn hạn: bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh. Phương thức cho vay theo món, hoặc hạn mức với thời gian tối đa 12 tháng.
- Cho vay trung dài hạn: tài trợ nhu cầu vốn trung, dài hạn cho Doanh nghiệp để đầu tư tài sản cố định: mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải , xây dựng nhà xưởng văn phòng.
b/ Lợi ích:
- Đơn giản, linh hoạt và tối ưu các hồ sơ cần thiết theo phương án.
- Quy trình thẩm định hồ sơ nhanh gọn.
- Miễn các phí giao dịch chuyển tiền, cùng lãi suất cạnh tranh.
- Không tính phí trả nợ trước hạn
- Chính sách tài sản đảm bảo linh hoạt
- Hỗ trợ trong việc lập, xây dựng phương án kinh doanh, và phương án đầu tư khả thi.

- Doanh nghiệp cung cấp hồ sơ tài chính, pháp lý, tài sản theo danh mục hồ sơ của CFC.
- Phê duyệt tín dụng sau 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
- Thực hiện ký hợp đồng hạn mức tín dụng, giải ngân theo nhu cầu.
- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn (CFC có áp dụng giao dịch qua fax với chứng từ hồ sơ giao dịch, rút ngắn thời gian giao dịch.)

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG