a/ Đặc tính:
- Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ vốn trung dài hạn đầu tư tài sản cố định, phương tiện vận tải, tăng năng lực sản xuất.
- Giúp các doanh nghiệp là Nhà Phân Phối xi măng thuộc Vicem tiếp cận nguồn vốn vay lưu động dễ dàng.
- Tài trợ các dự án đầu tư phương tiện vận tải, trạm trộn xi măng, phù hợp với đặc thù kinh doanh Nhà phân phối.
- Tư vấn xây dựng dòng tiền, quy trình quản lý bán hàng, cân đối nguồn vốn kinh doanh phù hợp với đặc thù kinh doanh thương mại.
b/ Lợi ích:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi về lãi suất, và tỷ lệ vay vốn/ tài sản bảo đảm.
- Lãi suất bậc thang, thấp nhất đến 6,5%/năm.
- Cho vay đến 100% giá trị tài sản bảo đảm, có thể cho vay không tài sản bảo đảm.
- Không tính lãi phạt trước hạn.

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ cấp tín dụng theo danh mục quy định CFC.
- CFC ra thông báo phê duyệt trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Quy trình giao dịch giải ngân hoàn toàn qua fax hoặc giải ngân Online.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG