Currency swap là giao dịch đồng thời mua và bán cùng một lượng ngoại tệ (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch), trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng. Giao dịch được thực hiện tối thiểu 03 ngày làm việc và tối đa là 365 ngày

- Bước 1: Tìm kiếm khách hàng
- Bước 2: Lựa chọn khách hàng trên nguyên tắc swap cạnh tranh, hiệu quả và phí giao dịch thấp
- Bước 3: Trình phương án cho cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Bước 4: Xác nhận và ký hợp đồng với đối tác
- Bước 5: Chuyển tiền đi vào ngày thực hiện giao dịch giao ngay
- Bước 6: Hoàn thiện chứng từ và lưu hồ sơ, nhập dữ liệu vào phần mềm theo dõi của CFC
- Bước 7: Lập báo cáo về ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
- Bước 8: Thực hiện chuyển tiền về khi đến ngày đến hạn giá trị của hợp đồng ký hạn

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG