a/ Đặc tính:
Forward là giao dịch hai bên cam kết sẽ mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai. Giao dịch được thực hiện tối thiểu 03 ngày làm việc và tối đa là 365 ngày
b/ Lợi ích:
- Giá cạnh tranh
- Hồ sơ, thủ tục nhanh gọn
- Chuyển tiền kịp thời theo yêu cầu của KH
- Tư vấn cho khách hàng thường xuyên

- Bước 1: Căn cứ nhu cầu mua bán của khách hàng, dựa trên cơ sở tỷ giá thị trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tỷ giá, khối lượng mua bán
- Bước 2: Xác nhận với khách hàng và cùng làm hợp đồng giữa CFC với khách hàng
- Bước 3: Chuyển tiền cho khách hàng
- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ, lưu hồ sơ và nhập dữ liệu giao dịch vào hệ thống phần mềm thao dõi của CFC
- Bước 5: Báo cáo Ngân hàng NN, lập báo cáo về ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG