- Thanh toán nhanh gọn

  Thủ tục nhanh gọn: DN có thể thực hiện giao dịch từ xa thông qua hệ thống fax

  Đặc biệt, Doanh nghiệp có thể thanh toán trực tiếp cho các nhà máy thuộc hệ thống Vicem ngay tức thì

- Tiết kiệm chi phí

  KH được miễn phí hoàn toàn khi chuyển tiền đi cho các Nhà máy Vicem  

  Đối với các Giao dịch chuyển tiền đi khác: KH được miền hoặc giảm phí nếu có giao dịch thường xuyên với CFC

- Lãi suất cạnh tranh

  DN có thể dễ dàng chuyển sang HĐ Ủy thác quản lý vốn với thời hạn linh hoạt và lãi suất tối ưu

- DN có thể cập nhật thông tin tài khoản từng phút qua internet banking, sms banking

- NPP ký hợp đồng mở tài khoản QLDT và hợp đồng giao dịch qua fax.
- NPP thực hiện chuyển tiền thông qua các tài khoản ngân hàng của CFC.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG