a/ Đặc tính:
- Cung cấp dịch vụ bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Doanh nghiệp với Đối tác.
- Các loại hình bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước; Bảo lãnh Bảo đảm chất lượng sản phẩm; Bảo lãnh thanh toán...
- Tài sản bảo đảm linh hoạt phù hợp với đặc thù của KH, có thể cấp tín dụng đến không có tài sản bảo đảm.
b/ Lợi ích:
- Phí bảo lãnh cạnh tranh.
- Miễn phí tư vấn tài chính, hỗ trợ xây dựng phương án.

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ cấp tín dụng theo danh mục quy định CFC.
- CFC ra thông báo phê duyệt nhanh chóng, trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.
- Quy trình giao dịch phát hành bảo lãnh hoàn toàn qua fax.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG