a/ Đặc tính:
- Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Xây dựng Hạn mức tín dụng phù hợp với nhu cầu, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của KH trong kỳ, chu kỳ sản xuất kinh doanh.
+ Thời gian vay linh hoạt, phù hợp với vòng quay, chu kỳ sản xuất, đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn của KH
+ Tư vấn, hỗ trợ xây dựng ngân sách năm, cân đối nguồn vốn sản xuất kinh doanh trong kỳ và nhu cầu vốn của KH, giảm thiểu chi phí, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao.
- Tài trợ vốn trung dài hạn nhằm đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, tăng năng lực sản xuất kinh doanh.
+ Thời gian vay linh hoạt, phù hợp với vòng đời của tài sản và khả năng thu hồi vốn của dự án đầu tư
+ Tư vấn, hỗ trợ KH trong việc xây dựng dòng tiền, phương án đầu tư, đảm bảo cân đối dòng tiền trả nợ, phương án đầu tư hiệu quả, thời gian thu hồi vốn nhanh.
+ Phương án giải ngân linh hoạt theo tiến độ đầu tư, tỷ lệ tài trợ đảm bảo cân đối nguồn tài chính của KH.
b/ Lợi ích:
- CFC hỗ trợ KH thực hiện các giao dịch giải ngân qua fax, email, KH có thể chuyển hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện và kịp thời.
- Tài sản bảo đảm linh hoạt phù hợp với đặc thù của KH, có thể cho vay đến không có tài sản bảo đảm
- Lãi suất cạnh tranh
- Miễn phí tư vấn tài chính, hỗ trợ xây dựng dòng tiền, ngân sách
- Hồ sơ yêu cầu đơn giản, linh hoạt về các loại văn bản cần thiết cung cấp trong hồ sơ về mặt thời gian, bản gốc/bản sao theo từng trường hợp KH cụ thể.

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ cấp tín dụng theo danh mục quy định CFC.
- CFC ra thông báo phê duyệt trong vòng 3 - 5 ngày làm việc đối với Hạn mức cho vay ngắn hạn và 5-10 ngày đối với khoản vay Trung dài hạn, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Quy trình giao dịch giải ngân hoàn toàn qua fax.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG