a/ Đặc tính:
- Nhận vốn ủy thác từ các Nhà máy, đơn vị thành viên Vicem cho vay các KH tại CFC hoặc các tổ chức kinh tế theo hình thức cho vay có chỉ định.
- CFC tìm kiếm các cơ hội sinh lời từ các KH có nhu cầu vay vốn, KH có quan hệ vay vốn tại CFC, có khả năng thanh toán, uy tín, vay trả nợ tốt hoặc các KH là Nhà máy, đơn vị thành viên Vicem có nhu cầu vay vốn bổ sung vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tư vấn dòng tiền sản xuất kinh doanh của KH, tư vấn ủy thác vốn cho vay các KH, dự án nhằm sinh lợi hiệu quả.
b/ Lợi ích:
- Hỗ trợ các Nhà máy, đơn vị thành viên Vicem tiếp cận các nguồn vốn rẻ, ổn định, tức thời và hiệu quả
- Nguồn vốn ủy thác rẻ, ổn định.
- Phí ủy thác/nhận ủy thác thấp, đảm bảo cạnh trạnh giảm thiểu chi phí cho KH.

- Nhà máy hoặc các đơn vị thành viên Vicem có nguồn vốn nhàn rỗi hoặc có đối tác có nhu cầu vốn, có phương án kinh doanh hiệu quả, uy tín ủy thác vốn cho CFC để thực hiện cho vay các KH của CFC hoặc các tổ chức kinh tế theo chỉ định của KH ủy thác.
- CFC tiến hành cho vay, kiểm soát khoản vay, KH, thu lãi đầy đủ, trả lãi ủy thác cho các đơn vị ủy thác vốn.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG