Dịch vụ thanh toán quốc tế đang áp dụng cho khách hàng đầu mối là Vicem.
- Hỗ trợ hoàn thiện thủ tục hồ sơ đảm bảo giao dịch thành công, kịp thời;
- Kiểm soát chặt chẽ được dòng tiền ngoại tệ thu về do xuất khẩu cho Vicem
- Miễn phí tư vấn thanh toán quốc tế, phí tư vấn tài chính cho các Nhà máy
- Hưởng các ưu đãi khác khi dùng các SP khác của CFC.

Khi Vicem có nhu cầu xuất khẩu sẽ liên hệ với CFC, CFC cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm tra/kiểm soát hồ sơ chứng từ đảm bảo các tiêu chuẩn thanh toán quốc tế để thực hiện việc thanh toán qua ngân hàng.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG