a/ Đặc tính:
- Đảm bảo lợi ích về nhu cầu giao dịch thanh toán qua hệ thống tài khoản CFC, Ngân Hàng.
- Việc thực hiện chuyển tiền thanh toán nhanh chóng, trực tiếp cho hệ thống Vicem.
b/ Lợi ích:
- Miễn phí chuyển tiền giao dịch các tài khoản Ngân hàng.
- Miễn phí khi sử dụng các dịch vụ SMS banking, Internetbanking.
- Thực hiện giao dịch qua fax các chứng từ chuyển tiền.

- Ký hợp đồng mở tài khoản Quản lý dòng tiền (QLDT) và hợp đồng giao dịch qua fax.
- CFC cung cấp cho Nhà cung cấp tài khoản QLDT trên hệ thống của CFC.
- Giao dịch chuyển tiền:
+ Nộp tiền vào tài khoản QLDT;
+ Nộp tiền thanh toán trực tiếp vào tài khoản QLDT của Nhà máy.
- Chứng từ giao dịch: Yêu cầu chuyển tiền qua fax.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG