- Đảm bảo lợi ích về nhu cầu tiền gửi có kỳ hạn của Khách hàng.
- Lãi suất cạnh tranh.
- Dễ dàng chuyển đổi giữa tài khoản Ủy thác quản lý dòng tiền với Ủy thác quản lý vốn.
- Cầm cố/thế chấp để vay vốn tại CFC với mức ưu đãi tối đa.

- Thực hiện chuyển đổi từ tài khoản Ủy thác quản lý dòng tiền hoặc chuyển tiền về hệ thống tài khoản của CFC.
- Ký hợp đồng Ủy thác quản lý vốn với các điều kiện theo thỏa thuận.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG