Sản phẩm và dịch vụ

Sản phẩm tín dụng - Cho vay

Sản phẩm tín dụng - Cho vay

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài trợ vốn trung dài hạn nhằm đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, tăng…
Sản phẩm tín dụng - Ủy thác/Nhận ủy thác cho vay

Sản phẩm tín dụng - Ủy thác/Nhận ủy thác cho vay

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Nhận vốn ủy thác từ các Nhà máy, đơn vị thành viên Vicem cho vay các KH tại CFC hoặc các tổ chức kinh tế theo hình thức cho vay có chỉ định.
Sản phẩm Cho thuê Tài chính

Sản phẩm Cho thuê Tài chính

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Là hoạt động cấp tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê…
Ủy thác quản lý dòng tiền, quản lý vốn

Ủy thác quản lý dòng tiền, quản lý vốn

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Nhận quản lý dòng tiền không kỳ hạn, có kỳ hạn các nguồn vốn nhàn rỗi với các kỳ hạn, thời gian linh hoạt
Sản phẩm tín dụng - Bảo lãnh

Sản phẩm tín dụng - Bảo lãnh

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Cung cấp dịch vụ bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Doanh nghiệp với Đối tác.
Sản phẩm hoán đổi ngoại tệ (Swap)

Sản phẩm hoán đổi ngoại tệ (Swap)

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Currency swap là giao dịch đồng thời mua và bán cùng một lượng ngoại tệ (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch), trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao…
Sản phẩm mua bán ngoại tệ có kỳ hạn (Forward)

Sản phẩm mua bán ngoại tệ có kỳ hạn (Forward)

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Forward là giao dịch hai bên cam kết sẽ mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm…
Sản phẩm tư vấn thanh toán quốc tế

Sản phẩm tư vấn thanh toán quốc tế

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Hỗ trợ hoàn thiện thủ tục hồ sơ đảm bảo giao dịch thành công, kịp thời; Kiểm soát chặt chẽ được dòng tiền ngoại tệ thu về do xuất khẩu cho Vicem
Sản phẩm mua bán ngoại tệ giao ngay (Spot)

Sản phẩm mua bán ngoại tệ giao ngay (Spot)

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Spot là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng hai (2) ngày làm…
Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị tài chính, quản trị Doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị tài chính, quản trị Doanh nghiệp

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Tư vấn miến phí xây dựng hệ thống quản trị tài chính (dòng tiền, ngân sách, chi phí,…), hệ thống quản trị (công nghệ thông tin, quản lý nhân sự,…) và ứng dụng phần mềm…
Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG