Sản phẩm và dịch vụ

Sản phẩm Ủy thác quản lý dòng tiền

Sản phẩm Ủy thác quản lý dòng tiền

Cập nhật : 16/03/2016 12:00 AM
Đảm bảo lợi ích về nhu cầu giao dịch thanh toán qua hệ thống tài khoản CFC, Ngân Hàng
Sản phẩm Ủy thác quản lý vốn

Sản phẩm Ủy thác quản lý vốn

Cập nhật : 16/03/2016 12:00 AM
Đảm bảo lợi ích về nhu cầu tiền gửi có kỳ hạn của Khách hàng. Lãi suất cạnh tranh. Dễ dàng chuyển đổi giữa tài khoản Ủy thác quản lý dòng tiền với Ủy thác…
Sản phẩm Cho thuê Tài chính

Sản phẩm Cho thuê Tài chính

Cập nhật : 16/03/2016 12:00 AM
Là hoạt động cấp tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê…
Sản phẩm Cho vay

Sản phẩm Cho vay

Cập nhật : 16/03/2016 12:00 AM
Cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn đầu tư tài sản cố định.
Sản phẩm Bảo lãnh

Sản phẩm Bảo lãnh

Cập nhật : 16/03/2016 12:00 AM
Cung cấp dịch vụ bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Doanh nghiệp với Đối tác
Sản phẩm Tư vấn tài chính (dòng tiền, thu xếp vốn), tư vấn bán hàng,….

Sản phẩm Tư vấn tài chính (dòng tiền, thu xếp vốn), tư vấn bán hàng,….

Cập nhật : 16/03/2016 12:00 AM
CFC đáp ứng, hỗ trợ tư vấn tài chính theo nhu cầu cho Khách hàng đảm bảo tối ưu chi phí, mang lợi ích cao cho Khách hàng.
Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG