Sản phẩm và dịch vụ

Sản phẩm quản lý dòng tiền

Sản phẩm quản lý dòng tiền

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Quản lý tập trung dòng tiền thanh toán giữa NPP và Nhà máy.
Sản phẩm Cho thuê Tài chính

Sản phẩm Cho thuê Tài chính

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Là hoạt động cấp tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê…
Sản phẩm cho vay

Sản phẩm cho vay

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ vốn trung dài hạn đầu tư tài sản cố định, phương tiện vận tải, tăng…
Sản phẩm bảo lãnh thanh toán

Sản phẩm bảo lãnh thanh toán

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện cho các nghĩa vụ thanh toán xi măng của các nhà máy xi măng thuộc Vicem
Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị tài chính, quản trị Doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị tài chính, quản trị Doanh nghiệp

Cập nhật : 15/03/2016 12:00 AM
Tư vấn miến phí xây dựng hệ thống quản trị tài chính (dòng tiền, ngân sách, chi phí,…), hệ thống quản trị (công nghệ thông tin, quản lý nhân sự,…) và ứng dụng phần mềm…
Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG