THÔNG BÁO

V/v: “Hủy đăng ký Công ty đại chúng”.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Tên công ty: Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

GCNĐKDN số: 0102766770 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2008.

Điện thoại: 024.6270 2127 - Fax: 024.6270 2128  


- Căn cứ Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán.

- Căn cứ công văn số 96/UBCK-GSĐC ngày 04/01/2018 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận huỷ đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty Tài chính cổ phần Xi măng.

Công ty Tài chính cổ phần Xi măng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông như sau:

Kể từ ngày 31/10/2017, Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng không còn là Công ty đại chúng theo thông báo huỷ đăng ký Công ty đại chúng của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước số 96/UBCK-GSĐC ngày 04/01/2018.

(Chi tiết nội dung văn bản của số 96/UBCK-GSĐC ngày 04/01/2018 xem tại đây)

Trân trọng thông báo./.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG