Tin hoạt động

TOP 5 sự kiện quý 2 năm 2010

TOP 5 sự kiện quý 2 năm 2010

Cập nhật : 23/07/2010 06:08 PM
Quý 2 năm nay đã đi qua đánh dấu nhiều điểm tích cực trong hoạt động quản trị của CFC. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều điều cần phải cải thiện trong quý 3 nếu…
Mã chứng khoán CFV được bảo lưu tại Trung tâm Lưu ký

Mã chứng khoán CFV được bảo lưu tại Trung tâm Lưu ký

Cập nhật : 22/07/2010 12:00 AM
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có công văn số 3803/VSD-ĐK gửi Công ty Tài chính Xi măng về việc bảo lưu mà chứng khóan CFV do công ty đăng ký.
Tài chính Xi măng hoàn tất việc tăng vốn điều lệ

Tài chính Xi măng hoàn tất việc tăng vốn điều lệ

Cập nhật : 23/06/2010 12:00 AM
Sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý cho Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) tăng vốn điều lệ theo phương án đã được…
CFC thông qua kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỷ

CFC thông qua kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỷ

Cập nhật : 22/04/2010 12:00 AM
Ngày 22/04/2010, Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động…
CFC tiến hành sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1/2010

CFC tiến hành sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1/2010

Cập nhật : 05/04/2010 12:00 AM
Từ ngày 02 - 04 tháng 04 năm 2010, tại khu du lịch Asean Resort, Công ty Tài chính cổ phần Xi măng đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động kinh…
Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG