Tư vấn miến phí xây dựng hệ thống quản trị tài chính (dòng tiền, ngân sách, chi phí,…), hệ thống quản trị (công nghệ thông tin, quản lý nhân sự,…) và ứng dụng phần mềm trong các hệ thống này.

Khi KH có nhu cầu CFC sẽ bố trí các chuyên gia Tư vấn về các hệ thống này.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG