a/ Đặc tính:
- Nhận quản lý dòng tiền không kỳ hạn, có kỳ hạn các nguồn vốn nhàn rỗi với các kỳ hạn, thời gian linh hoạt
- Đảm bảo lợi ích, dịch vụ như mở tài khoản tại Ngân hàng; chỉ cần ký hợp đồng mở tài khoản QLDT, đăng ký sử dụng internetbanking -> trong 1 ngày, KH đã được mở tài khoản.
- Tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí tài chính nhờ giao dịch từ xa với thủ tục đơn giản, nhanh gọn.
- Thực hiện ngay các yêu cầu chuyển tiền đối với các nhà máy thành viên thuộc Vicem, thông tin phản hồi KH cập nhật liên tục.
b/ Lợi ích:
- Miễn phí toàn bộ phí chuyển tiền đi cho khách hàng là doanh nghiệp thành viên thuộc Vicem.
- Đáp ứng ngay nếu khách hàng có nhu cầu chuyển từ sản phẩm quản lý dòng tiền sang sản phẩm uỷ thác quản lý vốn với thời hạn linh hoạt và lãi suất tối ưu.
- Tiện ích với hệ thống Internet banking, SMS banking để khách hàng có thể cập nhật thông tin tài khoản. Miễn phí sử dụng dịch vụ Internet banking, SMS banking.

- Nhà máy ký hợp đồng mở tài khoản QLDT, quản lý vốn và hợp đồng giao dịch qua fax.
- Nhà máy thực hiện chuyển tiền thông qua các tài khoản ngân hàng của CFC.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG