Dành cho giáo viên

Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 học liệu số hỗ trợ việc giảng dạy môn Ngữ văn cấp THCS

Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 học liệu số hỗ trợ việc giảng dạy môn Ngữ văn cấp THCS. Đây là câu hỏi giáo viên phải hoàn thành khi học tập và tập huấn Mô đun 9: “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trung học cơ sở. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để trả lời cho câu hỏi trong tập huấn module 9 THCS một cách tốt nhất nhé.

Đáp án module 9 Ngữ Văn THCS

* Tình huống

Thiết kế bài trình chiếu đa phương tiện bằng MS PowerPoint có chèn hình ảnh triển khai hoạt động học theo YCCĐ “Nhận biết được một số yếu tố của văn bản thông tin” (Chương trình Ngữ văn 2018). Ở hoạt động học này, bài trình chiếu đa phương tiện được thiết kế để hướng dẫn HS tìm hiểu ở phần Khởi độngLuyện tập qua một ngữ liệu cụ thể là hình ảnh về Trái Đất

Bạn đang xem: Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 học liệu số hỗ trợ việc giảng dạy môn Ngữ văn cấp THCS

* Gợi ý giải quyết tình huống

– Bước 1: GV phân tích YCCĐ, xác định học liệu số để thiết kế bài PPT là: hình ảnh, phiếu học tập liên quan đến Trái Đất

– Bước 2: Thực hiện các thao tác thiết kế bài PPT (xem trong nội dung 2), trong đó bao gồm các slide: chèn hình ảnh liên quan đến Trái đất, nội dung nhiệm vụ học tập sẽ chuyển giao cho HS (tìm hiểu cốt truyện) và các bước của việc tổ chức hoạt động học.

– Bước 3: Điều chỉnh các chi tiết trong từng slide, đảm bảo hài hòa, cân đối giữa kênh hình và kênh chữ. Chèn các hiệu ứng về hình ảnh, âm thanh (nếu có).

– Bước 4: Xem trước bài giảng, điều chỉnh và bổ sung (nếu có).

– Bước 5: Lưu file hoặc xuất file dạng video.

* Hướng dẫn thực hiện

Bài 9. TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ CHUNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Đặc điểm văn bản thông tin

2. Năng lực

a. Năng lực chung:

– Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

b. Năng lực riêng biệt:

– Nhận biết được đặc điểm, chức năng của văn bản và đoạn văn; nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo quan hệ nhân quả, tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn.

– Nhận biết được các chi tiết trong văn bản thông tin; chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản; hiểu được tác dụng của nhan đề, sa-pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự, dấu đầu dòng và vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ như hình ảnh, số liệu,…

– Nhận biết được từ mượn và hiện tượng vay mượn từ để sử dụng cho phù hợp.

– Chỉ ra được những vấn đề đặt ra trong văn bản có liên quan đến suy nghĩ vả hành động của bản thân;

– Biết thảo luận về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất.

– Viết được biên bản ghi chép đúng quy cách; tóm tắt được bằng sơ đồ nội dung chính của một số văn bản đơn giản đã đọc.

3. Phẩm chất:

Yêu quý, trân trọng thiên nhiên, tạo vật và sự sống của muôn loài

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– KHBD, SGK, SGV, SBT

– PHT số 1,2

– Tranh ảnh

– Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU – KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới

b) Nội dung:Giáo viên cho học sinh tham gia trò chơi “Bức ảnh bí mật”

c) Sản phẩm:Câu trả lời và thái độ khi tham gia trò chơi

d) Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

– Gv chuyển giao nhiệm vụ

+ Gv tổ chức trò chơi Bức ảnh bí mật. Có một bức ảnh là chủ đề của bài học, để mở được bức ảnh phải lật mở được các mảnh ghép bằng cách trả lời 4 câu hỏi.

Câu 1: Điền từ còn thiếu vào câu sai: “…là một hệ hành tinh có Mặt Trời ở trung tâm và các thiên thể xung quanh”

Câu 2: “Tết thầy” vào ngày mùng mấy Tết?

Câu 3: Trái banh/ bóng có hình gì?

Câu 4: Màu sắc tượng trưng cho hòa bình?

+Bức ảnh bí mật gợi cho em thông điệp gì?

– HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

– HS quan sát, lắng nghe

– GV quan sát

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Gv tổ chức hoạt động

– Hs trả tham gia trò chơi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

– GV nhận xét, bổ sung, dẫn dắt vào bài

– Gợi ý

+ Hệ Mặt Trời

+ Số 3

+ Hình cầu

+ Màu xanh

=> Bức ảnh bí mật: Trái Đất

V. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

1. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.

2. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi …để hướng dẫn học sinh luyện tập

3. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, thái độ khi tham gia trò chơi

4. Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

– GV chuyển giao nhiệm vụ

Câu 1: Tên chủ điểm 9?

Câu 2: Thể loại chính trong chủ điểm 10?

Câu 3: Điền từ còn thiếu vào nhận định sau:“…là một chuỗi giao tiếp, có tính hoàn chỉnh về nội dung và hình thức, tồn tại ở dạng viết và dạng nói”

Câu 4: Đoạn văn ngắn ngay dưới nhan đề được gọi là gì?

Câu 5: Điền từ còn thiếu vào nhận định sau: “…bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc bằng một dấu chấm câu”

Câu 6: Sơ đồ, kí hiệu, tranh ảnh, bảng biểu được gọi chung là gì?

Câu 7: Bên cạnh việc triển khai theo trật tự thời gian, văn bản thông tin còn được triển khai theo trật tự…

– HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

– HS suy nghĩ

– Gv quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– GV tổ chức hoạt động

– HS trả lời

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

– Gv nhận xét, bổ sung

– Hs trả lời được câu hỏi

+ Trái Đất- ngôi nhà chung

+ Văn bản thông tin

+ Văn bản

+ Sa-pô

+ Phương tiện phi ngôn ngữ

+ Nhân quả

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Tác giả: CFC Việt Nam

Chuyên mục: Dành cho giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!